De relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo

De relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo

Op maandagmiddag 11 december organiseert de SIG Media & Education in samenwerking met Bas Haring een werkbijeenkomst over de relatie tussen inhoud en vorm van een onderwijsvideo.Lees hier alvast welke onderwerpen er worden behandeld tijdens deze bijeenkomst.

Bij het maken van video voor het onderwijs zijn er veel keuzes te maken: zoals kort of lang, animatie of registratie, gescript of naturel, voice-over of gesproken op camera, gedramatiseerd of documentair. Er is behoorlijk veel kennis over de relatie tussen didaktiek en video. Het maakt bijvoorbeeld uit of een video de rol heeft van instructiefilmpje of bedoeld is als manier om mensen geïnteresseerd te krijgen.

Bas Haring

Er is echter veel minder kennis over de relatie tussen inhoud en de keuze voor de vorm van de video. Bas Haring benaderde onze SIG met de vraag: Het zal toch niet zo zijn dat zowel de evolutietheorie als plaattektoniek – om maar twee willekeurige onderwerpen uit de wetenschap te pakken – op dezelfde manier via video het beste kunnen worden uitgelegd. De relatie tussen de vormkeuzes rondom video en de onderwijs-inhoud behoeft mijns inziens aandacht.’

Goede reden dus om met dit onderwerp aan de slag te gaan. We gaan deze middag een aantal video’s en andere formats bekijken, we onderzoeken of de gekozen vorm optimale meerwaarde levert en we gaan in groepjes op diverse wijzen een boodschap vertalen in beeld, tekst, audio, animatie etc. en hier gezamenlijk op reflecteren.   
 

Concept programma:

  1. Opening
  2. Bas: inleiding over de keuzedilemma’s
  3. Enkele voorbeelden: vertonen op scherm, onze gasten zitten aan tafels en bediscussiëren aansluitend in groepjes de waarde van de gekozen vorm
  4. Pauze
  5. Workshop: we leggen twee eenvoudige cases neer, een alfa case en een beta case (bijv uitleg stelling van Pythagoras). Elk groepje maakt een besluit hoe ze dit gaan visualiseren. We reiken daarvoor enige opties aan. Vervolgens vragen we hen een clipje op te nemen van maximaal 1 minuut en te plaatsen op YouTube. Deze vertonen we vervolgens plenair.
  6. Wrap up Bas: wat hebben we geleerd deze middag. Daarin ook de opgetekende conclusies uit ons overleg op 20 september toevoegen.
  7. Afsluiting en borrel

De inschrijflink zal spoedig aan dit arrtikel worden  toegevoegd