Seminar Videomateriaal toegankelijk voor iedereen

Seminar Videomateriaal toegankelijk voor iedereen

10-15% van de studenten in Nederland heeft een functiebeperking. Zij zijn gebaat bij optimaal toegankelijk videomateriaal dat aan bepaalde specificaties voldoet. Op 11 oktober organiseert de SIG Media & Education dit SURFacademy-seminar over digitale toegankelijkheid van videomateriaal, waarin de situatie in Nederland en ervaringen aan bod komen.

 

Datum
11 okt 2017
Tijdstip
13:00-16:45
Locatie
SURF, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Digitale toegankelijkheid in Nederland

In dit seminar staat digitale toegankelijkheid in Nederland centraal, 8 jaar nadat de studentendecanen samen met het Expertisecentrum handicap + studie bij een aantal universiteiten en hogescholen langs gingen om hier aandacht voor te vragen. Meestal wordt gedacht dat het hier om een kleine groep studenten gaat, maar het betreft al snel 10 tot 15% van de totale studentenpopulatie. Zij zouden veel beter kunnen studeren als instellingen de juiste maatregelen daarvoor treffen.

Wageningen University & Research heeft destijds 3 filmpjes gemaakt over studenten met een functiebeperking die voor hun studie graag zouden willen beschikken over aangepaste weblectures: 

Actueel thema

De aanleiding om dit thema weer op te pakken, is de rechterlijke uitspraak in de Verenigde Staten die in het afgelopen jaar veel aandacht trok: de Amerikaanse rechter stelde 2 slechthorende studenten in het gelijk die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de University of California, Berkeley, omdat het videomateriaal van de universiteit niet ondertiteld was. De University of Berkeley haalde vervolgens duizenden videoclips offline, omdat het toevoegen van ondertiteling te duur zou zijn geweest.

Status toegankelijkheid in Nederland?

Wat is eigenlijk de wetgevingssituatie in Nederland? Een keynote spreker van het Expertisecentrum handicap + studie neemt ons hierin mee. En hoe staan we er in algemene zin voor, rondom de digitale toegankelijkheid van ons educatief videomateriaal? Welke maatregelen zijn beschikbaar in veelgebruikte videopakketten?

Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor docenten, AV-deskundigen en ICT&Onderwijs-specialisten die zich bezighouden met de productie van videomateriaal voor het onderwijs.

Programma

13:00 uur Inloop en koffie
13:30 uur Opening
13:35 uur Keynote: Actuele stand van zaken van digitale toegankelijkheid van videomateriaal en overzicht van de wetgevingssituatie, door Nanne Roos Vonk (Stichting Handicap en Studie)
14:20 uur Ervaringen van de ICT&Onderwijs-ondersteuning: wat kom je in de praktijk tegen bij het organiseren van digitale toegankelijkheid? door studentendecaan van de Universiteit van Tilburg
14:40 uur Wat kun je met BlackBoard Ally of Canvas doen om digitale toegankelijkheid te bevorderen? door Martijn Hoeke (Van Hall Larenstein)
14:50 uur Onderlinge uitwisseling: Wat zijn je eigen ervaringen en wat gebeurt er of denk je dat er gebeurt in je instelling?
15:20 uur Pauze
15:40 uur

Keynote: Wordt educatief videomateriaal in Nederland vaak ondertiteld? Welke vormen van ondertitelen zijn mogelijk? door Oscar Vonder, senior adviseur Learning Valley

16:10 uur

Hoe kun je ondertitelen met Kaltura, Limecraft, en Mediasite?
Diverse sprekers

16:25 uur Overzicht van aantal interessante ontwikkelingen op dit gebied, door Erik Boon en Hans Bronkhorst (SIG Media&Education)
16:35 uur Sluiting en borrel

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Bronkhorst van de SIG Media & Education.

 

Inschrijven en annuleren

Lees of je kunt deelnemen aan deze bijeenkomst. Aanmelden is niet vrijblijvend; lees de annuleringsvoorwaarden van SURFacademy-bijeenkomsten