De relatie tussen het gebruik van webcolleges en hoorcollegebezoek en de impact op het tentamencijfer

De relatie tussen het gebruik van webcolleges en hoorcollegebezoek en de impact op het tentamencijfer

Bij de Universiteit van Amsterdam is onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de duur van het gebruik van webcolleges, het hoorcollegebezoek en de impact hiervan op de uiteindelijke studieresultaten.

Veel hogeronderwijsinstellingen nemen hun hoorcolleges op, zodat studenten deze op een later tijdstip kunnen gebruiken als naslagwerk. Deze techniek is inmiddels breed is geïmplementeerd maar de

impact van het gebruik van webcolleges op tentamenresultaten niet altijd even duidelijk. Bij de Universiteit van Amsterdam is daarom onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de duur van het gebruik van webcolleges, het hoorcollegebezoek en de impact hiervan op de uiteindelijke studieresultaten.

Veel hogeronderwijsinstellingen nemen hun hoorcolleges op, zodat studenten deze op een later tijdstip kunnen gebruiken als naslagwerk. Deze techniek is inmiddels breed is geïmplementeerd maar de impact van het gebruik van webcolleges op tentamenresultaten niet altijd even duidelijk. Bij de Universiteit van Amsterdam is daarom onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de duur van het gebruik van webcolleges, het hoorcollegebezoek en de impact hiervan op de uiteindelijke studieresultaten. Dit onderzoek vond plaats bij 396 studenten psychologie tijdens het eerstejaars vak Biologische Psychologie. Gedurende het vak werd de aanwezigheid van studenten tijdens het hoorcollege geregistreerd en het kijkgedrag van de studenten naar de webcolleges werd gelogd.

Uit de resultaten blijkt dat een grote groep studenten gedurende het vak de webcolleges gaan gebruiken als vervanging voor het hoorcollege. Studenten die de webcolleges als aanvulling gebruiken  op het hoorcollegebezoek scoren hoger op de toets wanneer de kennisbasis wordt getoetst. Wanneer hogere cognitieve vaardigheden worden getoetst, worden er geen verschillen gevonden tussen studenten die webcolleges gebruiken of het hoorcollege bezoeken. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in de lage voorspellende waarde die beide vormen van onderwijs hebben op het eindcijfer.

Nynke Bos

Beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie, Vrije Universiteit

Onderzoeker Onderwijsimplementaties, Universiteit van Amsterdam